Правління

Склад Правління Асоціації

Бобровський Анатолій Валерійович - Голова Правління з 07.06.2017р.

Члени Правління Асоціації працюють на громадських посадах, згідно п.4.3.7 Статуту ІнАР.