Питання та відповіді

Хто може бути членом Асоціації?

Юридичні особи, діяльність яких пов’язана з функціонуванням ринку інформаційно-комунікаційних технологій та ті, хто визнає Статут ІнАР.

 

Які бувають види членства?

Члени Асоціації можуть бути тільки дійсні.

Дійсні члени мають право:

 1. брати участь в управлінні справами Асоціації;
 2. голосувати при прийнятті рішень на Загальних Зборах;
 3. вимагати розгляду на Загальних Зборах питань, що стосуються діяльності Асоціації;
 4. обирати та бути обраними до органів управління Асоціації;
 5. отримувати інформацію про діяльність Асоціації;
 6. користуватися всіма видами методичної та іншої допомоги, яку може надавати Асоціація;
 7. публікувати свої наукові праці у виданнях Асоціації;
 8. отримувати від Асоціації допомогу в захисті своїх законних прав та інтересів;
 9. вийти із членів Асоціації;
 10. інші права, передбачені Статутом.

 

Яка процедура прийняття в члени Асоціації?

Процедура прийняття в члени Асоціації передбачає проходження таких етапів:

 • Заповнення заяви кандидата та передача в офіс Асоціації.;
 • Розгляд з'їздом ІнАР заяви та прийняття рішення про прийняття в члени.
 • Отримання повідомлення про прийняття в члени Асоціації.
 • Оплата вступного внеску.

 

Який розмір внесків?
Щомісячний внесок: 500 грн.

 

Які строки сплати внесків?
Перший членський внесок вносять протягом 30 банківських днів з моменту отримання повідомлення про оплату членських внесків.